Kattfot

Antennaria dioica
  • Växtplats: torr
  • Jordtyp: mager
  • Blomningstid: maj-juni
  • Höjd: 5-20 cm
  • Blomfärg: rosa / vit
  • Olika hon- och hanplantor (bilden visar honplantor)