Lingon

Vaccinium vitis-idaea
  • Växtplats: skogsmark
  • Jordtyp: mager
  • Blomningstid: maj-juni
  • Höjd: 5-30 cm
  • Blomfärg: vit
  • Jord med lågt pH. Vintergrön.