Linnea

Linnea borealis
  • Växtplats: normalfuktig / halvskuggig
  • Blomningstid: juni-augusti
  • Höjd: 4-10 cm
  • Blomfärg: rosa
  • Barrskogsväxt, jord med lågt pH