Ängsplantor

Namn Latinskt namn Blomningstid Blomfärg
Akleja Aquilegia vulgaris juni-juli
blå rosa
Axveronika Veronica spicata juli-augusti
blå
Backnejlika Dianthus deltoides juni-augusti
rosa
Backsippa Pulsatilla vulgaris april-maj
lila
Backtimjan Thymus serpyllum juni-augusti
rosa lila
Bergslok Melica nutans maj-juli
grön brun
Blodnäva
Tillfälligt slut
Geranium sanguineum juni-juli
röd
Blodrot Potentilla erecta juni-augusti
gul
Borsttistel (Brudborste) Cirsium helenoides juni-augusti
rosa röd
Brudbröd Filipendula vulgaris maj-juli
vit
Cikoria Cichorium intybus juli-september
blå
Darrgräs Briza media juni-juli
grön brun
Fackelblomster Lytrum salicaria juli-augusti
rosa röd
Fjällkvanne Angelica archangelica juli-augusti
grön vit
Fjällnejlika Viscaria alpina juni-augusti
rosa röd
Fältvädd Scabiosa columbaria juli-september
rosa lila
Getväppling Anthyllis vulneraria juni-augusti
gul
Grusslok Melica ciliata juni-juni
grön brun
Gul svärdslilja Iris pseudacorus juni-juli
gul
Gullris Solidago virgaurea juni-september
gul
Gullviva Primula veris april-maj
gul
Gulmåra Galium verum juli-augusti
gul
Gökblomster Lychnis flos-cuculi juni-juli
rosa
Gökärt Lathyrus linifolius maj-juni
rosa röd
Humleblomster Geum rivale maj-juli
röd brun
Jungfrulin Polygala vulgaris juni-augusti
lila
Kabbleka Caltha palustris april-juni
gul
Kattfot Antennaria dioica maj-juni
rosa vit
Kungsmynta Origanum vulgare juli-september
rosa lila
Käringtand Lotus corniculatus juni-augusti
gul
Kärleksört Hylotelephium telephium (Sedum telephium) juli-september
gul vit
Liten blåklocka Campanula rotundifolia juli-september
blå
Ljung Calluna vulgaris augusti-september
rosa
Luktviol Viola odorata mars-maj
lila
Lungört Pulmonaria obscura april-maj
blå rosa
Mandelblomma Saxifraga granulata maj-juni
vit
Midsommarblomster Geranium sylvaticum juni-juli
lila
Myskgräs Hierochloe odorata maj-juni
grön brun
Myskmadra Galium odoratum maj-juni
vit
Nordisk stormhatt
Tillfälligt slut
Aconitum lycoctonum juli-augusti
lila
Prästkrage Leucanthemum vulgare juni-augusti
vit
Rödblära Silene dioica maj-juli
röd
Rödklint Centaurea jacea juli-september
lila röd
Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica maj-juni
blå
Skogsklocka Campanula cervicaria juli-augusti
blå
Slåttergubbe Arnica montana juni-juli
gul
Smultron Fragaria vesca maj-juli
vit
Småborre Agrimonia eupatoria juli-augusti
gul
Smörboll Trollius europaeus maj-juli
gul
Solvända Helianthemum nummularium juni-juli
gul
Sommarfibbla Leontodon hispidus juni-augusti
gul
Stor blåklocka Campanula persicifolia juni-juli
blå
Strandglim Silene uniflora juni-augusti
vit
Strandtrift Armeria maritima maj-september
rosa
Styvmorsviol Viola tricolor april-oktober
lila vit
Svinrot Scorzonera humilis maj-juni
gul
Tjärblomster Lychnis viscaria maj-juli
rosa
Torta
Tillfälligt slut
Cicerbita alpina juli-augusti
blå
Vårfryle Luzula pilosa april-maj
grön brun
Väddklint Centaurea scabiosa juli-september
lila röd
Åkervädd Knautia arvensis juni-augusti
rosa lila
Äkta Johannesört Hypericum perforatum juli-september
gul
Ängsbräsma Cardamine pratensis maj-juni
rosa vit
Ängsklocka Campanula patula juni-augusti
blå lila
Ängsviol Viola canina maj-juni
lila
Ängsvädd Succisa pratensis juli-september
blå lila
Ärenpris Veronica officinalis juni-augusti
blå

Specialsortiment

Namn Latinskt namn Blomningstid Blomfärg
Blåbär Vaccinium myrtillus maj-juni
grön
Blåsippa Hepatica nobilis mars-maj
blå
Liljekonvalj Convallaria majalis maj-juni
vit
Lingon Vaccinium vitis-idaea maj-juni
vit
Linnea Linnea borealis juni-augusti
rosa