Fiberdukstäckning

Bilder från utläggning av fiberduk för att kunna anlägga äng på kirskålbevuxen mark.

Klippning av kirskål
Utläggning av fiberduk
Utläggning av ca 5-8 cm jord
Sådd 17 maj 2006
26 juni 2006
Kirskålen kan inte växa genom fiberduken
Ängen den 10 aug 2006
Ängen den 15 juni 2007
Ängen juni 2011 (efter 5 år)