Lär dig mer

Varför anlägger man en äng?

En äng är lätt att sköta, vacker och gynnar biologisk mångfald. Det finns många skäl att anlägga en egen äng.

Hur anläggs ängen

Det tar flera år att få en rikblommande äng, så det gäller att ha tålamod vid ängsetableringen.

Skötsel

Det är viktigt att ängen sköts rätt. Enkel skötsel får inte likställas med ingen skötsel alls! Våra traditionella ängar är ju ett resultat av bondens årliga skötsel.

Växtförslag

För att få hjälp att välja arter till din äng, läs dessa växtförslag. Här finns även tips om vilka arter som gynnar fjärilar och humlor/bin.

Fiberdukstäckning

Bilder från utläggning av fiberduk för att kunna anlägga äng på kirskålbevuxen mark.

Hur vi får fram fröer och plantor

Vi är ensamma i Sverige att odla svenska ängsfröer. Så här går det till.