Odlingslådor med äng

Plantering av ängsplantor i olika odlingslådor.
Pallkrage nysådd och nyplanterad 2011
Pallkrage sommaren 2014
Rabatt med ängsplantor
Balkonglåda med ängsplantor