Biparadiset, Växjö

Växjö kommun har anlagt ett Biparadis med flera olika naturtyper för att gynna olika vildbin och andra insekter.
Sådd höst 2009
Sommar 2011
Sommar 2012
Sommar 2014
blåvinge juni 2017
juli 2018
maj 2018