Läckö slott, Kållandsö

Torräng för kalkrik jord.
Sommar 2007
Sommar 2007