Privata trädgårdar

Normaläng 4 år efter sådd
Normaläng ca 10 år gammal
Naturlig trädgård med äng och damm
Torräng ca 10 år gammal
Liten äng i trädgård
Liten äng i trädgård
Vallmoäng
Blomsteråkerfrö - ettåriga arter
Fuktäng vid damm
Klippt gång i ängen