Stadsparken, Laholm

I stadsparken i Laholm har en fjärilsäng anlagts med flera olika ängsfröblandningar.
Augusti 2011
Augusti 2011
Sommar 2012
Sommar 2014