Vibjörnsparken, Finspång

År 2017 anlades ängen i Vibjörnsparken i Finspång. Här hade det tidigare varit en klippt gräsmatta.
Den 4 april togs den gamla gräsmattan bort och ersattes med näringsfattig jord.
Det har börjat grönska den 4 juni 2017
Ängen bevattnas under etableringen juli 2017
Rik blomning av ettåringar, 26 juli 2017
Närbild på klätt, vallmo och blåklint, juli 2017
Några vallmo och klätt blommar även i juni 2019
Närbild på åkervädd juni 2019
I juli 2019 är det andra arter som blommar