Volvo, Braås

Torräng för kalkfattig jord.
Öppet för besökare att plocka blommor
Intill bilparkeringen