101 - Normaläng

För torr till normalfuktig jord (exempelvis lera)

Örter

Rölleka Stor blåklocka Rödklint Väddklint Brudbröd Gulmåra Humleblomster Flockfibbla Fyrkantig johannesört Äkta johannesört Slåtterfibbla Åkervädd Sommarfibbla Prästkrage Svartkämpar Rödkämpar Gullviva Brunört Smörblomma Höskallra Ängssyra Rödblära Smällglim Ängsvädd

Achillea millefolium Campanula persicifolia Centaurea jacea Centaurea scabiosa Filipendula vulgaris Galium verum Geum rivale Hieracium umbellatum Hypericum maculatum Hypericum perforatum Hypochoeris maculata Knautia arvensis Leontodon hispidus Leucanthemum vulgare Plantago lanceolata Plantago media Primula veris Prunella vulgaris Ranunculus acris Rhinanthus serotinus Rumex acetosa Silene dioica Silene vulgaris Succisa pratensis

Gräs

Vårbrodd Ängshavre Luddhavre Kamäxing Fårsvingel Rödsvingel

Anthoxanthum odoratum Helictotrichon pratensis Helictotrichon pubescens Cynosurus cristatus Festuca ovina Festuca rubra