103 - Torräng kalkrik

För torr kalkrik jord (pH över 7)

Örter

Rölleka Färgkulla Getväppling Stor blåklocka Liten blåklocka Rödklint Väddklint Cikoria Blåeld Brudbröd Gulmåra Äkta johannesört Slåtterfibbla Sommarfibbla Prästkrage Myskmalva Kungsmynta Rödkämpar Småfingerört Gullviva Ängsskallra Mandelblom Fältvädd Backglim

Achillea millefolium Anthemis tinctoria Anthyllis vulneraria Campanula persicifolia Campanula rotundifoilia Centaurea jacea Centaurea scabiosa Cichorium intybus Echium vulgare Filipendula vulgaris Galium verum Hypericum perforatum Hypochoeris maculata Leontodon hispidus Leucanthemum vulgare Malva moschata Origanum vulgare Plantago media Potentilla tabernaemontanii Primula veris Rhinanthus minor Saxifraga granulata Scabiosa columbaria Silene nutans

Gräs

Ängshavre Darrgräs Fårsvingel Rödsvingel Flentimotej

Helictotrichon pratensis Briza media Festuca ovina Festuca rubra Phleum phleoides