109 - Norrland

För torr till normalfuktig jord i norra Sverige

Örter

Rölleka Liten blåklocka Rödklint Backnejlika Midsommarblomster Gråfibbla Kvastfibbla Flockfibbla Fyrk. johannesört Åkervädd Prästkrage Tjärblomster Rödkämpar Vårfingerört Ängsskallra Ängssyra Rödblära Smällglim Gullris

Achillea millefolium Campanula rotundifolia Centaurea jacea Dianthus deltoides Geranium sylvaticum Hieracium pilosella Hieracium cymosum Hieracium umbellatum Hypericum maculatum Knautia arvensis Leucanthemum vulgare Viscaria vulgaris Plantago media Potentilla crantzii Rhinanthus minor Rumex acetosa Silene dioica Silene vulgaris Solidago virgaurea

Gräs

Rödven Vårbrodd Fjällgröe Kruståtel Fårsvingel Rödsvingel

Agrostis capillaris Anthoxanthum odoratum Poa alpina Deschampsia flexuosa Festuca ovina Festuca rubra