118 - Fjärilsblandning

För torr till normalfuktig jord på solig plats

Örter

Rölleka Nysört Rödklint Väddklint Backnejlika Solvända Flockfibbla Åkervädd Sommarfibbla Prästkrage Käringtand Gökblomster Tjärblomster Svartkämpar Rödkämpar Brunört Ängssyra Bergssyra Fältvädd Backglim Gullris Styvmorsviol

Achillea millefolium Achillea ptarmica Centaurea jacea Centaurea scabiosa Dianthus deltoides Helianthemum nummularium Hieracium umbellatum Knautia arvensis Leontodon hispidus Leucanthemum vulgare Lotus corniculatus Lychnis flos-cuculi Viscaria vulgaris Plantago lanceolata Plantago media Prunella vulgaris Rumex acetosa Rumex acetosella Scabiosa columbaria Silene nutans Solidago virgaurea Viola tricolor

Gräs

Vårbrodd Fårsvingel Ängssvingel Rödsvingel Ängsgröe

Anthoxanthum odoratum Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Poa pratensis