120 - Ängsblandning utan gräs

Ett- och fleråriga arter - för torr till normalfuktig jord

Örter

Klätt Färgkulla Stor blåklocka Blåklint Rödklint Backnejlika Brudbröd Gulmåra Äkta johannesört Åkervädd Sommarfibbla Prästkrage Tjärblomster Myskmalva Kornvallmo Svartkämpar Rödkämpar Rödblära

Agrostemma githago Anthemis tinctoria Campanula persicifolia Centaurea cyanea Centaurea jacea Dianthus deltoides Filipendula vulgaris Galium verum Hypericum perforatum Knautia arvensis Leontodon hispidus Leucanthemum vulgare Viscaria vulgaris Malva moschata Papaver rhoeas Plantago lanceolata Plantago media Silene dioica