101 - Normaläng

För torr till normalfuktig jord (exempelvis lera)

Örter

Rölleka Stor blåklocka Rödklint Väddklint Brudbröd Gulmåra Humleblomster Flockfibbla Äkta johannesört Slåtterfibbla Åkervädd Sommarfibbla Prästkrage Svartkämpar Rödkämpar Gullviva Brunört Smörblomma Höskallra Ängssyra Rödblära Smällglim Ängsvädd

Achillea millefolium Campanula persicifolia Centaurea jacea Centaurea scabiosa Filipendula vulgaris Galium verum Geum rivale Hieracium umbellatum Hypericum perforatum Hypochoeris maculata Knautia arvensis Leontodon hispidus Leucanthemum vulgare Plantago lanceolata Plantago media Primula veris Prunella vulgaris Ranunculus acris Rhinanthus serotinus Rumex acetosa Silene dioica Silene vulgaris Succisa pratensis

Gräs

Vårbrodd Ängshavre Luddhavre Fårsvingel Rödsvingel

Anthoxanthum odoratum Helictotrichon pratensis Helictotrichon pubescens Festuca ovina Festuca rubra