102 - Fuktäng

För fuktig till blöt jord t.ex. stränder

Örter

Nysört Strätta Kabbleka Hampflockel Älgört Humleblomster Fyrk. johannesört Gökblomster Videört Fackelblomster Äkta förgätmigej Brunört Smörblomma Ängsskära Rödblära Ängsvädd Smörboll Läkevänderot

Achillea ptarmica Angelica sylvestris Caltha palustris Eupatorium cannabinum Filipendula ulmaria Geum rivale Hypericum maculatum Lychnis flos-cuculi Lysimachia vulgaris Lythrum salicaria Myosotis scorpioides Prunella vulgaris Ranunculus acris Serratula tinctoria Silene dioica Succisa pratensis Trollius europaeus Valeriana officinalis

Gräs

Ängskavle Darrgräs Bunkestarr Tuvtåtel Ängssvingel Rödsvingel

Alopecurus pratensis Briza media Carex elata Deschampsia caespitosa Festuca pratensis Festuca rubra