113 - Skuggäng

För normalfuktig jord på skuggig plats

Örter

Skogsklocka Hässleklocka Nässelklocka Midsommarblomster Skogsförgätmigej Blodrot Rödblära Buskstjärnblomma Ärenpris

Campanula cervicaria Campanula latifolia Campanula trachelium Geranium sylvaticum Myosotis sylvatica Potentilla erecta Silene dioica Stellaria holostea Veronica officinalis

Gräs

Rödven Kruståtel Rödsvingel Bergslok Hässlebrodd Lundgröe

Agrostis capillaris Deschampsia flexuosa Festuca rubra Melica nutans Milium effuse Poa nemoralis