115 - Torr havsstrandäng

För torr strandäng vid havet

Örter

Rölleka Strandtrift Liten blåklocka Rödklint Backnejlika Gulmåra Gråfibbla Flockfibbla Blåmunkar Gulsporre Käringtand Svartkämpar Gulkämpar Femfingerört Bergssyra Kärleksört Strandglim Harklöver Styvmorsviol

Achillea millefolium Armeria maritima Campanula rotundifolia Centaurea jacea Dianthus deltoides Galium verum Hieracium pilosella Hieracium umbellatum Jasione montana Linaria vulgaris Lotus corniculatus Plantago lanceolata Plantago maritima Potentilla argentea Rumex acetosella Sedum telephium Silene uniflora Trifolium arvense Viola tricolor

Gräs

Rödven Vårbrodd Luddlosta Sandstarr Fårsvingel Rödsvingel Berggröe

Agrostis capillaris Anthoxanthum odoratum Bromus hordeaceus Carex arenaria Festuca ovina Festuca rubra Poa compressa