119 - Humleblandning

För torr till normalfuktig jord på solig plats

Örter

Klätt Färgkulla Getväppling Stor blåklocka Blåklint Rödklint Väddklint Blåeld Gulmåra Höskallra Äkta johannesört Åkervädd Prästkrage Gulsporre Käringtand Myskmalva Kungsmynta Kornvallmo Gullviva Rödblära Ängsvädd Mörkt kungsljus

Agrostemma githago Anthemis tinctoria Anthyllis vulneraria Campanula persicifolia Centaurea cyanea Centaurea jacea Centaurea scabiosa Echium vulgare Galium verum Rhinanthus serotinus Hypericum perforatum Knautia arvensis Leucanthemum vulgare Linaria vulgaris Lotus corniculatus Malva moschata Origanum vulgare Papaver rhoeas Primula veris Silene dioica Succisa pratensis Verbascum nigrum

Gräs

Vårbrodd Darrgräs Fårsvingel Rödsvingel

Anthoxanthum odoratum Briza media Festuca ovina Festuca rubra