120 - Ängsblandning utan gräs

Ett- och fleråriga arter - för torr till normalfuktig jord

Örter

Rölleka Klätt Färgkulla Stor blåklocka Blåklint Rödklint Cikoria Backnejlika Brudbröd Gulmåra Gullkrage Äkta johannesört Åkervädd Sommarfibbla Prästkrage Myskmalva Kornvallmo Svartkämpar Rödkämpar Rödblära Gullris Tjärblomster

Achillea millefolium Agrostemma githago Anthemis tinctoria Campanula persicifolia Centaurea cyanea Centaurea jacea Cichorium intybus Dianthus deltoides Filipendula vulgaris Galium verum Glebionus segetum Hypericum perforatum Knautia arvensis Leontodon hispidus Leucanthemum vulgare Malva moschata Papaver rhoeas Plantago lanceolata Plantago media Silene dioica Solidago virgaurea Viscaria vulgaris