Fröblandningar

Ängsfröblandningarna består av ängsgräs och örter som normalt börjar blomma under andra året efter sådd. För att få blomning under första året har blomsteråkerfrö tillsatts, med de vackra ettåriga arterna blåklint, vallmo och klätt (dock inte i fuktängs- och fjällängsblandningen). Om ni inte önskar dessa arter i er fröblandning säg till vid beställningen, så får ni utan.

101 - Normaläng

För torr till normalfuktig jord (exempelvis lera)

102 - Fuktäng

För fuktig till blöt jord t.ex. stränder

103 - Torräng kalkrik

För torr kalkrik jord (pH över 7)

104 - Torräng kalkfattig

För torr mager kalkfattig jord (ex.vis morän)

109 - Norrland

För torr till normalfuktig jord i norra Sverige

111 - Blomsteråkerfrö

Ettåriga växter

113 - Skuggäng

För normalfuktig jord på skuggig plats

115 - Torr havsstrandäng

För torr strandäng vid havet

117 - Fjälläng

För äng i fjällen

118 - Fjärilsblandning

För torr till normalfuktig jord på solig plats

119 - Humleblandning

För torr till normalfuktig jord på solig plats

120 - Ängsblandning utan gräs

Ett- och fleråriga arter - för torr till normalfuktig jord