Kontakt

Inger - ängsfröer och -plantor
Tel: 0470-75 10 25
Mobil: 070-603 60 25
E-post: info@pratensis.se
Hemsida: www.pratensis.se

Cloé - ängsfröer och -plantor 
Mobil: 0702-444 678
E-post: cloe@pratensis.se

Mats - Miljö och VA-konsult, anläggning och skötsel av ängar
Mobil: 073-075 10 17
E-post: mats@pratensis.se

Inger
Cloé
Mats
Ängar på Opparyd Råsgård
Opparyd Råsgård