Kontakt

Inger - ängsfröer och -plantor

Tel: 0470-75 10 25
Mobil: 070-603 60 25
E-post: info@pratensis.se
Hemsida: www.pratensis.se

Mats - Miljö och VA-konsult
Mobil: 073-075 10 17
E-post: mats@pratensis.se

Opparyd Råsgård
Ängar på Opparyd Råsgård