Växjöbostäder, Växjö

Äng sådd med Normaläng och Fjärilsblandning. Samma äng vid olika tidpunkter på året för att visa hur ängens blommor avlöser varandra.
8 maj 2015
18 juni 2015
7 juli 2015
23 juli 2015
19 augusti 2015