Priser

För privatkunder. Inkl. moms men exkl. porto och emballage, se försäljningsvillkoren. Vid köp av större mängder kontakta oss för prisuppgift.

Fröblandningar

Artikel per 30/35 g 
fröpåse*
till 10 m²
från 100 g
lösvikt
från  1 kg 
lösvikt
101 Normaläng 75 kr/fpk 168 kr/100 g 1 315 kr/kg
102 Fuktäng 75 kr/fpk 168 kr/100 g 1 315 kr/kg
103 Torräng kalkrik 75 kr/fpk 168 kr/100 g 1 315 kr/kg
104 Torräng kalkfattig 75 kr/fpk 163 kr/100 g 1 275 kr/kg
109 Norrland 75 kr/fpk 168 kr/100 g 1 315 kr/kg
111 Blomsteråkerfrö
(15 g/påse till 10 m²)
75 kr/fpk 168 kr/100 g 1 315 kr/kg
113 Skugg-äng 85 kr/fpk 200 kr/100 g 1 625 kr/kg
115 Torr havsstrandäng 85 kr/fpk 200 kr/100 g 1 625 kr/kg
117 Fjälläng 85 kr/fpk 200 kr/100 g 1 625 kr/kg
118 Fjärilsblandning 75 kr/fpk 168 kr/100 g 1 315 kr/kg
119 Humleblandning 85 kr/fpk 200 kr/100 g 1 625 kr/kg
120 Ängsblandning utan gräs
(10 g/påse till 10 m²)
85 kr/fpk 525 kr/100 g 4 250 kr/kg

Ängsplantor

Ängsplanta Kr/st
Ängsplantor  25 kr/st min. 5 st ängsplantor/leverans
Specialsortiment:
Blåsippa 
Liljekonvalj
Blåbär
Lingon
40 kr/st
Linnea 100 kr/st