Vattenparken, Örebro

Örebro kommun har omvandlat en gammal soptipp till en park med olika naturtyper och flera olika ängsfröblandningar har använts.
Sommar 2008 Torräng kalkfattig
Sommar 2008
Sommar 2008
Sommar 2008 Torräng kalkrik
Sommar 2015 Torräng kalkrik
Sommar 2015 Torräng kalkfattig
Sommar 2015 kombination äng och kortklippt gräs